Kontakt

Telefónny kontakt: + 421 908 676 888

sk en
Vyhľadávanie

Novinky a aktuality
Druhá novinka xxlreality.sk
Prvá novinka xxlreality.sk
Maklér mesiaca /2024

Vzor odstúpenia od zmluvy / objednávky

 

                                     Vzorový formulár na odstúpenie od objednávky (zmluvy):

 

Záujemca: 

Meno a priezvisko:……………………………………….............................................................................….,

Adresa:……………………………………………………..................................................................................

.................................................................................……...................………...........................................…..

                                                                                                                                         

                                                                                                                                           XXL Reality, s.r.o.

                                                                                                                                                         Krížna 21

                                                                                                                                             811 07 Bratislava

 

VEC: Odstúpenie od objednávky

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od objednávky zo dňa …………..........………., ktorú som ako

objednávateľ uzatvoril s Vami ako poskytovateľom:………………………………......................................

.....................................................................................................................(obchodné meno, IČO, sídlo).

 

 

 

V .........................……………. dňa ……………………….

 

 

                                                                                                             ……………...........................………

                                                                                                                                 objednávateľ

 

 

Dokument na stiahnutie: VZOR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY/ OBJEDNÁVKY